PROJECTES         QUI SÓC          CONTACTA
La festa catalana 2015
Disseny dels elements de comunicació de La Festa Catalana 2015. (Ajuntament de Barcelona).


Treball per a la Factoria dels Anuncis. www.barcelona.cat/culturapopular